OverWoezel & Pip

Kosten

Voor een prijsogave kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen

Adresgegevens

  • Koningin Juliana straat 25
    9001 JW Grou

Wat is Gastouder Woezel & Pip

Het mooiste aan het werken met kinderen is ze mogen helpen en begeleiden bij hun ontwikkeling. Bij baby's begint dat met lachen, voelen, horen, proeven en kijken. Vanaf dreumes en peuter ontdekken ze het zingen van liedjes, dansen, voorlezen, bouwen, knutselen, tekenen en vooral buitenspelen wat bij mij erg belangrijk is. Ik heb dan ook een heerlijke tuin waar kinderen zich prima kunnen vermaken met al het buitenspeelgoed. 

Gastouderopvang Woezel & Pip is een moderne kinderopvang waarbij sfeer, veiligheid, normen en waarden en structuur centraal staat. Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Door te voldoen aan de wettelijke eisen van de gastouderopvang kunnen kinderen in mijn huis zich thuis en beschermd voelen. Gastouderopvang Woezel & Pip is geregistreerd voor maximaal 5 kinderen.

  • Beleid

De vier basisdoelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, bepaalt hoe de gastouder in de Praktijk handelt:

Bieden van emotionele veiligheid

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de persoonlijke competentie
Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de sociale competentie

Overdragen van waarden en normen

Bieden van emotionele veiligheid
Het gevoel van veiligheid wordt gezien als het belangrijkste pedagogische basisdoel.
Bij Kinderopvang Woezel & Pip hebben we speciaal aandacht voor veilige hechting. De wijze waarop de hechting tot stand komt heeft een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van kinderen op latere leeftijd.
Het niet veilig gehecht zijn kan leiden tot allerlei uitdagingen als leerproblemen, lage eigenwaarde en het aangaan van relaties.

De Gastouder is verantwoordelijk voor de emotionele veiligheid bij het kind. Dit betekent dat de gastouder het kind emotionele veiligheid biedt, een vertrouwde relatie met het kind opbouwt in een sociaal veilige omgeving, waarbij de autonomie van het kind gerespecteerd en gestimuleerd wordt, recht wordt gedaan aan de eigenheid van het kind en het kind wordt uitgedaagd om de wereld om zich heen te ontdekken.

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de persoonlijke competentie
Bij het gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties, gaat het om zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheid als de ontwikkeling in het algemeen. Kinderen ontwikkelen een eigen persoonlijkheid met eigen persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Ze ontwikkelen een eigen identiteit en leren steeds beter weten wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze (nog) niet goed kunnen.
Met de ontwikkeling in het algemeen bedoelen we: de motorische en sensomotorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling.

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de sociale competentie
Mensen zijn sociale wezens. Al vanaf de geboorte hebben kinderen interesse in hun omgeving. Naarmate kinderen ouder worden, zoeken zij steeds meer bewust contact met elkaar. Ze hebben plezier, sluiten vriendschappen, maken ruzie en ze maken het weer goed. Dat is belangrijk omdat kinderen de sociale regels zich op deze manier eigen leren maken. Ze leren sociale vaardigheden zodat ze zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen en straks in staat zijn goed mee te komen in een maatschappij die steeds meer van ze vraagt.

Overdragen van waarden en normen
Van jongs af aan komen kinderen in contact met andere mensen en omgevingen. Iedereen heeft een andere achtergrond en in elke omgeving kunnen andere regels gelden of worden er andere dingen van een kind verwacht.
Kinderen krijgen bij ons de kans om zich de normen en waarden eigen te maken van de samenleving waarvan het deel uitmaakt zodat zij kunnen opgroeien tot, uiteindelijk een evenwichtig individu, met een sociale houding, die open staat voor andere meningen en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen omgeving.

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip

Foto: Gastouder Woezel & Pip